Pomoc dla Konradka

1 % Twojego podatku dla Konrada

 

Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz leczenia i rehabilitacji Konrada. Podatnik, który chce podzielić się 1% swojego podatku z organizacją pożytku publicznego, nie musi sam dokonywać wpłaty na konto tej organizacji, a jedynie w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38) podać wysokość wnioskowanej (zadeklarowanej) wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku należnego, oraz dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, tj. jej nazwę i nr KRS (wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego).

Podatnik ma prawo wybrać tylko jedną organizację. W rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”, znajdującej się bezpośrednio pod wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego,
odpowiednio w:

PIT –28– sekcja N, poz. 133–134
PIT –36– sekcja P, poz. 309–310
PIT –36L– sekcja O, poz. 109–110
PIT –37– sekcja I, poz. 126–127
PIT –38– sekcja H, poz. 62–63

  

należy wpisać: 6331, Bronisz Konrad i zaznaczyć kwadracik w sąsiednim polu.

Dane Fundacji:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
ul.Łomiańska 5, 01–685 Warszawa
nr KRS 0000037904
Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego PIT–28, PIT–36, PIT–36L, PIT–37 czy PIT–38. 1% przekazują więc zarówno podatnicy nieprowadzący, jak i prowadzący działalność godpodarczą, płatnicy podatku liniowego, "ryczałtowcy", rozliczający się według skali progresywnej oraz grający na giełdzie.

Przykładowy PIT-37:

Dziękujemy za okazanie serca naszemu synkowi.


Z wyrazami szacunku:
Izabela i Andrzej Bronisz – rodzice Konrada